[rev_slider homepage]
[rev_slider homepage-mobile]

Bergwerf Partner b.v.: Partner voor de zzp-er, ons all-in pakket

Vanaf € 75,- per maand (exclusief BTW) verrichten wij de volgende werkzaamheden:

1. Het per maand invoeren van de stukken in ons financiële pakket.
2. Het controleren van de boekingen aan de hand van de boekbescheiden.
3. Het doen van de aangifte omzetbelasting (per maand, kwartaal of jaar).
4. Uw aangifte inkomstenbelasting inclusief de winstaangifte, en van uw partner (indien geen winst aangifte).
5. Vervaardigen van de jaarcijfers door middel van een uitdraai van de balans en de winst -en verliesrekening.
6. Het geven van ad hoc adviezen per telefoon / mail.

Voor b.v. ’s bedraagt het tarief € 169,00 per maand. In dit tarief zit naast de bovengenoemde werkzaamheden, de volgende werkzaamheden, specifiek voor de besloten vennootschap:

1. Het opstellen van de jaarrekening.
2. Het doen van de aangifte Vennootschapsbelasting.
3. Het doen van de publicatiebalans van de Kamer van Koophandel.
4. Fiscaal advies DGA.
5. Het doen van de salarisadministratie van de DGA.

Per maand ontvangen wij van u de stukken (inkoop, verkoopfacturen, bankstukken van uw zakelijke bankrekening). Na verwerking van de stukken, krijgt u per aangetekende post uw stukken terug.

Ook voor eventuele extra werkzaamheden hanteren wij scherpe en overzichtelijke tarieven. Zie hiervoor het betreffende tabje.

Onze condities

U mag altijd opzeggen, bij tussentijdse opzegging bent u wel een bedrag verschuldigd in verband met de werkzaamheden van IB en jaaroverzichten van het jaar ervoor. Dit bedrag is €25,00 per maand tot het einde van het jaar.

Facturatie per maand achteraf.
Betaling na 14 dagen per automatische incasso.
U ontvangt per maand onze digitale factuur.